פולקובניק ליובה גטלזון ונכדיו סרן סשה וסגן איגור טרייבס

פולקובניק ליובה גטלזון ונכדיו סרן סשה וסגן איגור טרייבס, הוסטל עפולה 24.7.2010