מות היונה

מות היונה  1.3.1922 – 4.11.1995

"מות היונה"

עבודה זו נוצרה בהשראת רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ב 4.11.1995

2008

קרא עוד