ללא גבולות

 ללא גבולות

פרויקט זה עוסק בחיי היום יום של כולנו בו לדת, ללאום, לשפה, לצבע העור, ללבוש,  ולמנטאליות חשיבות מכרעת על אורחות חיינו. סידרה זאת נוגעת ברגישות שב "דו קיום", במובן העמוק ביותר של משמעות המילה "קיום". במדינה בה צבע עורם של אזרחיה שונה, מדינה שמירקם חיי שני עמים נושק זה לזה, מתריס ומאיים האחד כנגד השני ולעיתים אף מתערבב זה בזה, לא פעם ניצתת אהבה בין בני זוג השונים בדתם ובצבעם. חיי היום יום והמציאות המורכבת בארצנו מציבים בפניהם  ובפני ילדיהם אתגרים לא פשוטים של קבלת האחר, ואף נוגעים בעצבי ליבת הסכסוך שבין שני העמים.

שייקה אלוני

 

 

קרא עוד