בראי הזמן

סדרה זו צולמה בין השנים 2000-2002.

בעשורים האחרונים אנו חווים תקופה קשה אליו נקלעה התנועה הקיבוצית, מצב כלכלי   ומשבר אידיאולוגי קשה. ברגעים מורכבים אלה פניתי בדרכי שלי לוותיקים שבינינו לחפש תשובות ותובנות. חיפשתי את בני דור המייסדים של הקיבוץ. אלה שנולדו בשנותיה הראשונות של קבוצת גבע מקום הולדתי, אשר ינקו את החזון והאידיאולוגיה מהוריהם, וליוו את הקבוצה לכל אורך שנות חייהם על "הגבעה שלנו". במהלך השנים חוו את רגעי השיא והשפל, רגעי השמחה והעצב בחיי הקבוצה, הם  העדים לרוחות  הנושבות בשנים האחרונות שהביאו עימם שינויים באורחות חיי הקבוצה. לאחר נבירה באלבומים הפרטיים של וותיקי המקום, וחיפוש אחר תמונות ילדותם, הצבתי את אותם הילדים שכבר מזמן הגיעו לגבורות זה מול זה בקומפוזיציה זהה לתמונת המקור. תמונה שהמרחק בין שני הצילומים המרכיבים אותה לפעמים עולה על שמונים שנה. קיבלתי  דיאלוג בין הילדים של אז לזקנים של היום. בין הדור הצעיר לדור הוותיקים, בין ימי התום והנאיביות של תקופת הילדות לבין התובנות וניסיון החיים שבזקנה. בין החזון הטהור  והאידיאולוגיה  לבין המציאות העכשווית ולשבר הגדול בדרכי חייו של הקיבוץ.

קרא עוד