תמרה בר אור בת 101

תמרה בר אור בת 101, עין חרוד מאוחד 31.1.2013

שנת לידה 1912