תוואי רכבת העמק מערבית לקיבוץ חמדיה

תוואי רכבת העמק, מערבית לקיבוץ חמדיה 8.2.2013