שרלוטה ורוזליה שולומון

שרלוטה מלטר ורוזליה מרמלשטיין, קריית-ים 26.8.2015

שרלוטה ורוזליה תאומות לבית שולומון נולדו ב- 1935 בכפר אילונוק בהונגריה (כיום בשטחה של אוקראינה) בן  6000 תושבים מתוכם רק כ- 60 משפחות יהודיות.  משפחתם הייתה דלת אמצעים, אב המשפחה נפטר כשהיו בנות חמש והאם נותרה עם 6 ילדים. עברו ילדות קשה מאוד. ב- 1944 גורשו היהודים לגטו מונקאץ" ולאחר חודש הועמסו על רכבת הטרנספורט הראשון לאושוויץ. הנסיעה ארכה כשבועיים בצפיפות נוראית ובתנאים איומים. על הרמפה הופרדו התאומות והאם משאר המשפחה, אחיהן בן ה- 14, אחותן בת ה- 12, הסבתא והדודה נשלחו מייד אל מותם לקרמטוריום. התאומות הוכנסו לבלוק של הילדים שהקטנים ביותר היו בני 9 והגדולים ביותר בני 20. היו רעבות כל הזמן, אוכל קיבלו ממה שהביאו איתם היהודים בטרנספורטים, את אימם ראו מדי פעם כשהייתה באה להגניב להן את מנת האוכל שלה עד שחלתה ונפטרה. ניסויים ובדיקות עשו להם 3 פעמים בשבוע בעיקר בדיקות דם צילומי רנטגן ועוד. רוזליה שהייתה חולה נשלחה לבית החולים ושרלוטה נשלחה לשורה המיועדת להריגה. הגרמני ששילחה אל המיודים להריגה חמל על הילד שבכתה כי אחותה בבית חולים והעבירה לשורה אחרת וכך ניצלה. לקראת שחרור המחנה רצחו הגרמנים תאומים רבים. ב-1945 שוחרר המחנה על ידי הרוסים, התאומות הועברו ברכבת לעיר קטוביץ' שבפולין ושוכנו עם הרבה ילדים שניצלו וטופלו על ידי נזירות, לאחר תקופת מה הועברו להונגריה   וירדו בתחנת הרכבת בעיר הגדולה, גוי שהכיר את משפחתן העבירן לעיר לידי משפחה יהודית שניצלה מהמחנות. יהודים מכפר הולדתם ששמעו על שתי תאומות יהודיות שבעיר אספו אותן והביאום לכפר הולדתם. שם אומצו על ידי משפחה יהודית עד שאחותן הגדולה שעד אז לא ידעו מה עלה בגורלה שבה מאושוויץ לביתם שבכפר ופרסה עליהן חסותה. ב- 1952 התחתנה שרלוטה ועברה לגור בחרקוב, נולדו לה 2 ילדים. רוזליה התחתנה ב- 1957 ועברה לגור בעיר אוז'הורוד באוקראינה ונולדו לה 3 ילדים. שרלוטה עלתה ארצה עם משפחתה ב- 1967 ורוזליה ומשפחתה עלו ב- 1977. רק כשהגיעו ארצה הרשו לעצמן לדבר על שעברו. כיום מתגוררות בקריית-ים.