שרידי רכבת העמק על הגשר המפוצץ ליד גשר הישנה

שרידי רכבת העמק על הגשר המפוצץ ליד גשר הישנה 8.2.2013