שרידי פסי רכבת העמק מערבית לקיבוץ חמדיה

שרידי פסי רכבת העמק, מערבית לקיבוץ חמדיה 8.2.2013