שאריות מסילת רכבת העמק מערבית לקיבוץ חמדיה

תוואי רכבת העמק, שאריות מסילת רכבת העמק מערבית לקיבוץ חמדיה, 8.2.2013