שאריות מסילת רכבת העמק מערבית לקיבוץ חמדיה

תוואי רכבת העמק, שאריות מסילת רכבת העמק מערבית לקיבוץ חמדיה 8.2.2013