רמון והראל בן ארי

רמון והראל בן ארי, קיבוץ עין חרוד מאוחד 2001