רינת ועופר שוורצמן

רינת שוורצמן (מחלקת בקרת איכות) ובעלה עופר (מחלקת פלסטיק) וילדיהם, גבע 2001