רחל

רחל קארו, גבע 2002,

רחל פייזר, שטוטגרט-גרמניה 1924