רות

רות זיו, גבע 2000,

רות טרטקוב, קישנייב-רומניה 1926