רותי פורת ותמי כרמי

רותי פורת ותמי כרמי, גבע 2000