רותי ועוזי לב

רותי לב (מחלקת יצוא) ובעלה עוזי (מחלקת כלים) גבע 2001