רותי ואילן לב

אילן לב (מנהל מחלקת פלסטיק) ואשתו רות וילדיהם, גבע 2001