רובי מגנו ועדינה הופמן, מושב כפר יחזקאל 2008

רובי מגנו, בת 44, נולדה בפיליפינים

מורה וגננת,

הגיעה ארצה ב 2008, השאירה בביתה שלושה ילדים ובעל

מטפלת בעדינה הופמן בת 54

מושב כפר יחזקאל 2008