רבקה ויוסף שפיגל

רבקה ויוסף שפיגל, קיבוץ מגידו 2012