קולפנה סורמה הוראל ולאה ברנשטיין

קולפנה סורמה הוראל, בת 31, נולדה בנפל

הגיעה ארצה ב 2007, השאירה בביתה שני ילדים ובעל

מטפלת בלאה ברנשטיין בת 84

מושב אביחייל 2008