ציפורה גולן בת 103

ציפורה גולן בת 103 ובתה נירקה רז, בית אבות משואות יצחק 14.7.2008

שנת לידה 1906