ציון ויפית אלעזר

ציון אלעזר (מחלקת סלילים) אשתו יפית וילדהם, בית שאן 2001