פשה שפרנקוב והוריו זבגניה  ואנטולי

פשה שפרנקוב והוריו זבגניה  ואנטולי, נצרת עילית   25.10.1999

האם זבגניה, עבדה כדפסית בבית דפוס גדול.

האב אנטולי, עבד כצבעי וסייד.

ב – 1995 עלו ארצה מביילורוסיה –  מוגילוב.

זבגניה, כיום אורזת עופות במשחטת "עוף העמק"  שברמת ישי.

אנטולי, עובד כיום כצבעי וסייד.

הבן פשה, עובד במחלקת ברזי השקיה  במפעל בקרה שבקבוצת גבע.

הכלב, ג'סי – רועה גרמני.