פנינה, ניקה (זק) ברזק

פנינה, ניקה (זק) ברזק, גבע  21.12.2011