פייר לוקא

פייר לוקא, צפת 12.10.2006

פייר נולד ב- 1952 בכפר דבל כ- 2500 תושבים נוצרים מרונים.  כל אחד בהגיעו לגיל 16 חוייב להצטרף לצבא לא מאורגן להגנה על הכפר (ללא נשק) מפני הפת"ח והפלסטינים שהיו מתנכלים, אונסים ורוצחים בהם, חיו בפחד מתמיד. ב- 1977 עבר ללמוד בבירות ומיד הצטרף לפלנגות הנוצריות בפיקודו של בשיר ג'ומאייל. ב- 1978 נשלח לקורס טנקים בישראל כשקציני צה"ל מעבירים את הקורס. בתום הקורס חזר לבירות ושירת בשריון. לחם 25 שנה במסגרת הפלנגות והיה אחראי על מחסני ציוד של הארגון. עם נסיגת צה"ל מלבנון ב- 2000  הגיע לארץ לבדו כשהוא משאיר אחריו הורים 3 אחים ואחות. היה מאוד רוצה לשוב ללבנון אך יודע שדינו הוא מוות. מתגורר ביחד עם אחיו  לוחם צד"ל ומשפחתו בצפת.