פיוטר דיטלוביץ

קבר פיוטר דיטלוביץ, בית העלמין עפולה 24.7.2000