פאריד חסן מחמוד אעג'בריה

פאריד חסן מחמוד אעג'בריה (1919)  מוסמוס 2008