עירית טל ושרא גלז

עירית טל ושרא גלז, קיבוץ מגידו 2012