סשה שוחט ואילנה כהן

סשה שוחט ואילנה כהן, קיבוץ משמר העמק 2000