סטרשה סרג'נט מישה סולוביוב ונינו סמל איתן איזרייב

סטרשה סרג'נט מישה סולוביוב ונינו סמל איתן איזרייב, גבעת המורה 22.5.2014