סוניה קרמר ולאה נובוג'ניץ

סוניה קרמר ולאה נובוג'ניץ, עפולה 1999