סוניה קרמר ולאה נובוג'ניץ

סוניה קרמר ולאה נובוג'ניץ, גבע 2001