סולל וגדעון

סולל וגדעון שפרן, תל יוסף 2001,

גדעון וסולל שפרן, תל יוסף 1939