סוהר וסלואה סחורי

סוהר וסלואה סחורי, מוקייבלה 1999