נתן תקלה

נתן תקלה (מחלקת קידוחים) והוריו, נצרת עילית 2001