משה תבור "ההגנה"

משה תבור ("ההגנה"), גבעתים, 1.5.2006

נולד ב 1917 ליטא. ב 1925 עלה ארצה. ב 1934 הצטרף ל"הגנה". ב 1935 שהה בהכשרה בדגניה א'. ב 1938 נימנה על מקימי חניתה. ב 1939 הצטרף לפלוגות הלילה של אורד וינגיט ( (S.N.S.  ב 1941 התנדב לצבא הבריטי. ליווה רכבות ושיירות של נשק ותחמושת ממצרים לארץ ומעכו לאל עריש, במהלך חודשים אלה הבריח נשק רב  ל"הגנה". ב 1942 נשלח למצרים ולחם בחזית צפון אפריקה עד בנגזי שבלוב. עם הקמת הבריגדה היהודית הצטרף כסמל והיה מעורב במרד המפורסם על "סמל הבריגדה". על חלקו במרד נאסר, נשפט וסולק מהצבא. הודות לקשריו הטובים עם סגל הפיקוד נישאר בבריגדה.  ב 1944 הועבר לחזית באיטליה. ב 1945 בשלהי מלה"ע השנייה פגשו לראשונה לוחמי הבריגדה בשארית הפלטה ובשבויים הגרמנים. משה שאבד את רב משפחתו בשואה חיפש נקמה והצטרף לשורות "הנוקמים" בפיקודו של חיים לסקוב שבצעו פעולות נקם באנשי ה SS והגסטפו. קבוצת "הנוקמים" פעלה במשך כמה חודשים ברחבי אירופה. ערכו משפטי שדה והוציאו להורג נאצים ומשתפי פעולה עימם. תפקידו של משה היה חיסול האיש בחניקה בידיו "בשקט ומבלי להשאיר עקבות".  ב 1946 השתחרר מהצבא הבריטי ושב לחניתה. ב 1949 גויס על ידי איסר הראל לשב"כ. ב 1952 עבר למוסד. נשלח לארגנטינה להכין את תפיסתו והבאתו של קצין ה SS אדולף אייכמן לישראל. אל המטוס בשדה התעופה בבואנס איירס שבארגנטינה עלו שני "טייסים" במדי צוות אויר כשהם שלובי זרועות, האחד משה והשני אדולף אייכמן. ב 1994 פרש מהמוסד.

נפטר ב 5.5.2006.