משה קהת, פלמ"ח

משה קהת (פלמ"ח), רמת גן, 1.5.2006

נולד ב 1929 בוורשה – פולין. ב 1933 עלה ארצה. ב 1945 התנדב למחלקה הדתית של הפלמ"ח. המחלקה נשלחה לבירייה, ישוב תמים המוקף חומות כמצודה, שיועד לשמש כמחנה פלמ"ח לאימונים ולקורסים. ב 1946 לאחר ניסיון כושל לחילוץ  אנשי הגנה ממשטרת הר כנען בצפת, כותרה מצודת בירייה על ידי כוחות בריטים גדולים. לאחר שנחשפו הסליקים עם הנשק, נאסרו 24 לוחמי הפלמ"ח ומשה ביניהם ונכלאו בכלא עכו. נידונו לארבע שנות מאסר. לאחר 10 חודשי מאסר בכלא עכו הועברו לירושלים לבית הכלא המרכזי במגרש הרוסים. ב 1947 קיבלו כל אסירי בירייה חנינה מידי המלך ג'ורג' ה- 6 לרגל יום הולדתו. עם שחרורו מהמאסר הצטרף למחלקת פלמ"ח בקיבוץ טירת צבי.    כוחות עיראקים תקפו וכיתרו את קיבוץ טירת צבי. השתתף בלחימה להדיפת התוקפים. עם פרוץ מלחמת השחרור התגייס לחטיבת גולני ולחם בכיבוש בית שאן, נצרת, ציפורי ומספר כפרים ערבים בגליל התחתון. כמפקד מחלקה כבש את משלט ירדה שליד משמר הירדן מידי הסורים. לחם ב"מבצע חורב" בנגב בחיסול משלטי ביר עסלוג' וכיבוש עוג'ה אל חפיר. במשך שנים רבות שמש כמנהל מפעל בתעשייה הצבאית "רפאל".