משה ורחל חיזמה

משה חיזמה (מחלקת מכבשים) אשתו רחל ובנם, עפולה 2002