מרינה וזאב קופמן

מרינה וזאב  קופמן, עפולה   28.3.1999

מרינה, עלתה ארצה ב – 1991 מביילורוסיה – גומל.

זאב, עלה ארצה ב – 1990 ממולדביה – קישנייב.

מרינה, סטודנטית להנהלת חשבונות.

זאב, עובד כאיש מכירות במפעל בקרה שבקבוצת גבע.

הכלב, לקי – קוקרספניאל אמריקאי.