מרים פאוזי ופאטמה עדנאן

מרים פאוזי ופאטמה עדנאן, כפר טמרה 2000