מרים ומלכה ליפשיץ

מרים ומלכה ליפשיץ, קיבוץ בית קשת 2001