מריאפה אנטופורדה ודב גור

מריאפה אנטופורדה, בת 45, נולדה בפיליפינים

פקידת בנק,

הגיעה ארצה ב 2005, השאירה בביתה בת ובעל

מטפלת בדב גור בן 87

מושב מולדת 2009