מנחם מלצקי, האצ"ל

מנחם "אריה" מלצקי (האצ"ל), רעננה, 11.11.2003

נולד ב 1922 ברוסיה. ב 1924 עלה ארצה. ב 1939 התגייס לאצ"ל. ב 1944 עם תחילת "הסזון" ברח לנתניה שם איש לא הכירו. התמנה למפקד החו"ק (חיל הקרב) בנתניה. ב 1945 מונה על ידי מנחם בגין למפקד מחוז חיפה והצפון. ארגן את יחידות האצ"ל בנהרייה, צפת וטבריה. ב 1946 בפעולה לפיצוץ גשר הרכבת ביבנה נאסר ונישפט לשבע שנות מאסר. ישב בבתי הסוהר בלטרון ובעכו. ב 1947 פריצת מבצר כלא עכו על ידי לוחמי האצ"ל. במשך חודשים התכוננו לפעולה זו כשהם מקבלים הוראות מחוץ לכותלי בית הסוהר. תפקידו של מנחם היה לפוצץ את הסורגים ולפתוח מעברים לאסירים הבורחים. בפריצה נועזת זו שהדהימה את העולם כולו שוחררו 41 אסירים. בזמן הבריחה נפצע מנחם, נתפס עם עוד 12 אסירים והוחזר לכלא עכו. בכ"ט בנובמבר לאחר הכרזת האו"ם התנפלו האסירים הערבים על היהודים שבכלא. האסירים היהודים הועברו לבית הסוהר המרכזי בירושלים. ב 1948 ברח מבית הסוהר עם עוד 11 אסירי אצ"ל ולח"י דרך מנהרה שחפרו מתחת לאדמה. שב לפעילות וצורף לחטיבת התכנון. יזם ותכנן את ההתקפה על מחנה 80 בה הוחרם נשק רב, תחמושת ושני משוריינים. השתתף בפעולת החרמת כספים מבנק "אגרו בנק", החרמת הבדים, שוד רכבת הכסף (35,000 לירות שטרלינג). השתתף בכיבוש יפו ויהודיה.