מלטי ראי ועליזה סרוסי

מלטי ראי, בת 33, נולדה בנפל

הגיעה ארצה ב 2006, השאירה בביתה בעל

מטפלת בעליזה סרוסי בת 80

עפולה 2008