מישלין אסאו ומאי להט

מישלין אסאו ומאי להט, שכניה 2002