מירה'לה

מרים רוטברט, גבע 1939,

מירה'לה גיל, גבע 2002