מירה'לה וערי גיל

מרים גיל ובעלה ערי (מחלקת רכש) גבע 2001