מיכל המים תחנת הרכבת בית שאן

מיכל המים, תחנת הרכבת בית שאן 22.1.2013