מיכאל אודסקי

קבר מיכאל אודסקי, בית העלמין עפולה 24.7.2000